Uzmanlar AYT’de soruları değerlendirdi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik gösterdiğini dile getiren Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosu, ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmaması ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji Akademik Kadrosunu sınavı şöyle değerlendirdi:

HER SINIF DÜZEYİNDEN SORU GELDİ
Türk Dili ve Edebiyatı Testi’nin zorluk seviyesinin geçen seneki sorularla paralel olduğu gördük. Bununla birlikte düzenli çalışıp tekrar yapan öğrencilerin güzel sonuç alacağı bir sınavdı. Soru dağılımının geçen seneki gibi 6 adet anlama ve yorumlama, 18 adet edebiyat sorusu şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlıklı konu yine şiir bilgisi ile divan edebiyatıyken her sınıf düzeyinde soru geldi. Testin geneline baktığımızda zorlayıcı bir paragraf sorusunun dışında yeterli alan bilgisi olan, öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğu görülüyor.

MATEMATİK SORULARI ORTA GÜÇLÜKTE
Matematik sorularının orta güçlükte ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlandığını gördük. Sorularda ifadeler oldukça açık ve anlaşılır olup uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmedi. Geçen sene ile karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu söylenebilir. Düzenli bir şekilde derslerini takip ederek test çözen ve soruları dikkatlice okuyan her öğrencinin başarılı olacağı bir sınav oldu. Matematik soruları ağırlıklı olarak 11’inci ve 12’nci sınıfa ait öğretim programlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Sınavda 27 adet Matematik sorusu ve 13 adet Geometri (4 adet Trigonometri olmak üzere) sorusu yer aldı.

YETERLİ DÜZEYDE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER ZORLANMADAN YAPABİLİR
Geometri sorularının 4 tanesi Trigonometri konusundan soruldu. 11’inci ve 12’nci sınıf Öğretim Programı çerçevesinde hazırlanan soruların üç tanesi ‘Analitik Geometri2 ve iki tanesi ‘Geometrik Cisimler’ konularını içerdi. Trigonometri sorusunun dışında sınavın kalan sorularında üçgenle ilgili soru sorulmadı.  Sorular, güncel hayat problemleri ile ilişkilendirilmiş olup yeterli düzeyde çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği nitelikteydi.

SORULARIN TAMAMI MUHAKEME ETMEYE ZORLADI
Fizik soruları, matematiksel işlem gerektirmeyen, kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin kazanımlara dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren nitelikteydi. Soruların tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde soruldu. Hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorulara da yer verildiği görülüyor. Orta güçlükte sorulardan oluşan sınavda, beklenildiği üzere 11’inci ve 12’nci sınıf Fizik Öğretim Programlarında yer alan konuların kazanımlarını içeren sorular soruldu. Geçen yıl her iki sınıf seviyesine ait konulardan 7’şer soru çıkmış iken bu yıl 12’nci sınıf konularından 8 soru ve 11’inci sınıf konularından 6 soru sorulduğunu gördük. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmadı. Sonuç olarak 11’inci sınıf ve 12’nci sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği güzel bir sınav oldu diyebiliriz.

GENEL OLARAK KLASİK TİPTE SORULAR YER ALDI
Fen Bilimleri testinin 13 adet kimya sorusunun 8 tanesi 11’inci sınıf, kalan 5 tanesi ise 12’nci sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarıyla uyumluydu. Sınavda 9 ünitenin tümünden en az birer adet soru yer almasına karşın geçen yıllardan farklı olarak soruların ünitelerdeki konulara dağılımlarında farklılaşmalar gözümüze çarptı. Elektrokimya ünitesinden eski yıllarda olduğu gibi yine 2 soru gelmiştir ancak her iki sorunun da Elektrokimyasallar Piller konusundan ve benzer nitelikte sorular olduğunu gördük. Aynı ünite kapsamında hemen her yıl soru gelen Elektroliz ve Redoks konularına da yer verilmedi. Benzer bir durum da Kimyasal Denge ünitesinde gözümüze çarptı, her yıl AYT Kimya testinde yer alan Asit-Baz konusuna bu yıl yer verilmedi. Ayrıca Organik Bileşikler ünitesi kapsamındaki 2 sorunun da eski yıllardan farklı olarak Hidrokarbonlar yerine Fonksiyonel Gruplar ünitesinden soruldu. Sınavın 11’inci sınıf düzeyindeki 8 sorusu, kolay ve orta düzey zorluktadır buna karşın konuyu iyi kavramış öğrencilerin yapabileceği detayları ve formülleri de içeriyordu. Tüm soruların yaklaşık yarısı işlem becerisi gerektiren sorulardı. 12’nci sınıf düzeyinde sorulmuş 2 soru oldukça belirleyici nitelikteydi ve birden çok kazanım hedefi aynı soruda ölçüldü. Nernst Eşitliği kullanılarak çözülmesi beklenen ilk soruda öğrencilerin ayrıca logaritmik işlem becerisi de önem arz etmedir. Diğer belirleyici soruda ise Aldehitlerin belirteç tepkimesi sorgulanırken, uzun yıllardır sınavlarda sık görmediğimiz mol-hesaplama ve yapı izomerliği de aynı soruda sorgulanmıştır. Kimya testine genel olarak bakıldığında yeni nesil soru içermeyen, klasik tipte sorulardan oluşan, doğrudan bilgiyi ölçen, tahminlerimiz doğrultusunda öngördüğümüz ve sınavlarımızda da sıklıkla sorguladığımız kazanımları ölçen sorularımızla da yüksek oranda benzerlik gösterdiği görülüyor. Sınavda yer alan kimya sorularının 2021 YKS’nin AYT kimya sorularıyla karşılaştırıldığında kısmen farklılıkları olsa da kapsam ve zorluk düzeyi bakımından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği ayrıca YKS hazırlık sürecinde düzenli ve planlı çalışan sayısal alan öğrencilerinin de çok da zorlanmadan çözebileceği nitelikte, temel bilgi ve beceri düzeyine hitap eden, açık, anlaşılır olduğu söylenebilir.

DİKKAT İSTEYEN SORULAR ELEYİCİ OLABİLİR
Biyoloji testi, öğrencilerin temel bilgilerini sorgulayan, kolaylıkla yapabilecekleri sorular içermesinin yanı sıra kavrama düzeyinde bilgilerin sorgulandığı, dikkat isteyen ve yorum yapmalarını gerektiren nitelikte soruları da içerdi. ‘Komünite Ekolojisi’ konusuna ait sorudaki ‘avcılık baskısı’ ifadesi yapılacak farklı yorumlarla hatalı cevaba yönelmeye neden olabilir. Ayrıca ‘Enzim olarak görev yapan RNA molekülleri bulunmaktadır.’ bilgisi bu yıl ilk kez sorgulandı. Zorluk düzeyi bakımından sınava iyi hazırlanan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay ve orta düzey soruların yanı sıra ‘kan pH değerinin düşmesine bağlı hemoglobinin oksijen doygunluğu’ ile ilgili soruda olduğu gibi doğru yorumlanması gereken ve dikkat isteyen sorular eleyici olabilir.

ZORLUK DERECESİ ORTA DÜZEYDEYDİ
AYT-1 Tarih testi, sınavdaki soruların 3’ü değerlendirme ve yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşurken 7 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerektirdi. Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT-1 Tarih testi MEB kazanımlarıyla örtüşmekte olup testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.

AYT-2 Tarih testinin tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan bu bölümün sorularının güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. Osmanlı Tarihi ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; kazanım dışı soru olmamakla birlikte daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görü. Türk Tarihinde dönüm noktası olan antlaşma, savaşlar ve temel kavramları kapsayan kazanımlar üzerinden bir sınav oluşturulduğu ve zorluk derecesinin önceki yıllara göre daha düşük olduğu söylenebilir.

GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERE YER VERİLDİ
Coğrafya dersine ait 2022 AYT Sosyal Bilimler-1 testindeki soruların 11’inci ve 12’nci sınıf kazanımlarına eşit oranda dağıldığı, her üniteden soruya yer verildiği görülmektedir. Bu testte ekstrem doğa olayları ve kültür bölgeleri konularına ait soruların seçeneklerinde, diğer sorularla karşılaştırıldığında biraz daha güçlü çeldiricilere yer verildi. Sosyal Bilimler-1 testindeki coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir. Sosyal Bilimler-2 testinde 11. sınıf Öğretim Programı’ndaki kazanımlara ait soruların 12’nci sınıfa göre daha fazla olduğu bununla birlikte her üniteden soruya yer verildiği görülüyor. Ulaşımı etkileyen doğal faktörlerle ilgili sorunun çeldiricisinin güçlü olması nedeniyle, bazı öğrencilerin iki seçenek arasında kararsız kalabileceklerini tahmin ediyoruz. Sosyal Bilimler-2 testinde de coğrafya sorularının genel olarak orta güçlük düzeyinde olduğu söylenebilir. Her iki testin sorularına da bakıldığında, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili üç soruya yer verilmesi dikkat çekiciydi.

PARAGRAFLARDA KÜÇÜK İPUÇLARI VARDI
Felsefe soruları, 2021 AYT felsefe sorularına benzer tarzda olup felsefe öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verildi. Terimlere 2021 yılına göre daha fazla yer verilmiş olsa da paragraf içinde ve seçeneklerde terimlerin açıklamalarına yer verildi.

Psikoloji ve mantık soruları, 2021 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluştu. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılırdı. ‘Çok Değerli Mantık’ konusuna ait soru uzun yıllar sonra ilk kez sorulmuş olsa da çalışan bir öğrencinin takılmadan yapabileceği bir soru tarzı seçildiği görülüyor. Sosyoloji soruları, 2021‘de olduğu gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri ve doğrudan ilgili kazanımı ölçen bir yapıdaydı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.